MyFondia VirtuaaliLakimies
14. joulukuuta, 2017

Hack the Law – oikeudellisen tiedon tekeminen ymmärrettävämmäksi

Helsinki Legal Tech Lab järjesti lokakuun puolivälissä “hackathonin” Hack The Law 2017 Tiedekulmassa Helsingissä. Olen vapaaehtoistyöntekijänä mukana Legal Tech Labissa osana oikeustieteen opintojani ja olin mukana tapahtuman suunnittelijatiimissä. Mikä tällainen ”hackathon” siis oikeastaan on? Termi koostuu sanoista hack ja marathon . Idea hackathonin taustalla on tuoda muutamaksi päiväksi yhteen eri taustoista olevia ihmisiä, jotka muodostavat joukkueet ja työskentelevät uuden (teknisen) ratkaisun löytämiseksi johonkin annettuun ongelmaan tai teemaan. Osallistujia rohkaistaan ajattelemaan monipuolisesti ja olemaan luovia.

Hack The Law 2017 keräsi opiskelijoita oikeustieteen, tekniikan ja muotoilun aloilta. Pentagon Insightin tänä syksynä Helsinki Tech Labin puolesta tekemän tutkimuksen mukaan lähes 72 prosenttia suomalaisista kokevat, että juridiikkaan liittyvät asiat ovat maallikolle hankalia ymmärtää. Hackathonin ensimmäisenä päivänä tutkimuksen tulokset esitettiin ja osallistujien teema viikonlopulle oli kehittää uusia lakialan palveluita, jotka hyödyttävät kansalaisia ja yhteiskuntaa käyttämällä Semanttista Finlexiä, eli laki ja oikeus avoimena linkitettynä datana. Seitsemän joukkuetta työskentelivät pitkiä päiviä viikonlopun aikana ja esittivät ideansa hackathonin viimeisenä päivänä. Kaikki ehdotetut ideat koskivat oikeudellisen tiedon keräämisen ja saavutettavuuden helpottamista sekä tiedon ymmärrettävyyden parantamista. Oli mahtavaa nähdä, miten paljon voidaan saada aikaan yhden viikonlopun aikana!

Tutkimustulokset osoittavat, että edelleen on paljon, mitä lakialalla voidaan tehdä. Kansalaisille suunnatussa oikeudellisessa tiedossa ei pitäisi olla kyse vaikeasti muotoilluista pitkistä pykälistä. Tutkimuksen mukaan kansalaiset haluavat, että informaatioon on helppo päästä käsiksi ja se on esitetty tavalla, jota kaikki voivat ymmärtää. Tässä kohtaa ”legal technology” tulee mukaan kuvioon. “Legal techissä” ei ole kyse pelkästään teknologiasta itsestään, vaan pikemmin siitä, miten teknologia tulee muuttamaan kansalaisten tapoja etsiä tietoa ja olla vuorovaikutuksessa lakiasioissa, juristien tapoja tehdä töitä ja jopa prosesseja, jotka ovat olleet samoja iät ja ajat. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on oikeusministeriön AIPA-hanke. Hankkeen tavoite on löytää uusia digitaalisia työskentelymenetelmiä tuomioistuimille ja rakentaa yksi tietojärjestelmä, joka tukee uusia menetelmiä. Periaatteessa tämä tarkoittaa paperittomia tuomioistuimia.

Hack The Law oli yksi ensimmäisistä hackathoneista Suomessa, joka keskittyi oikeudellisiin ongelmiin ja legal technologyyn. Mielestäni hackathonit ovat hyvä tapa teknisten ratkaisujen löytämiseen (ja ehkä jopa testaamiseen) erilaisiin ongelmiin ja toivon että näemme tulevaisuudessa lisää hackathoneja, jotka keskittyvät legal techiin.

The Legal Tech Lab is a non-profit interdisciplinary project at the Faculty of Law, University of Helsinki, which examines and experiments on legal tech and digitalization of legal practices.