MyFondia VirtuaaliLakimies
18. helmikuuta, 2016

Omien osakkeiden ostomotiivit

Useissa tämän kevään pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa päätetään omien osakkeiden hankintavaltuutuksen antamisesta hallitukselle. Mitkä ovat yleisimmät syyt ostaa omia osakkeita markkinoilta ja mihin tarkoituksiin omien osakkeiden ostoja voidaan käyttää? Kysymystä lähestytään tässä kirjoituksessa pörssiyhtiön näkökulmasta.

Joustavuus varojenjaossa

Osakeyhtiölaki mahdollistaa sen, että yhtiö voi jakaa voittoja osakkeenomistajille maksamalla osinkoja tai ostamalla omia osakkeita markkinoilta. Omien osakkeiden ostaminen tuo joustavuutta ja vaihtoehdon varojenjakoon. Omien osakkeiden ostoja käytetään usein, kun tarkoituksena on palauttaa kertaluontoisesti poikkeuksellisen suuri määrä kassavaroja osakkeenomistajille ilman, että yhtiö joutuu puuttumaan osingon määrään, joka on määritelty yhtiön osingonjakopolitiikassa.

Tukiostot

Yhtiö voi pyrkiä ostoilla tukemaan myös osakkeen kurssia. Omia osakkeita ostamalla yhtiö voi viestittää markkinoille, että osake on aliarvostettu.

Tunnuslukujen parantaminen

Yhtiön pyrkimyksenä voi olla myös yhtiön tunnuslukujen parantaminen. Yhtiön ostaessa ja mitätöidessä omia osakkeitaan, osakkeiden lukumäärä markkinoilla vähenee ja osakekohtainen tulos nousee (earnings per share). Tällöin osakkeenomistajat saavat tuottoa sijoitukselleen osakkeiden arvonnousun muodossa. Huomioitavaa on, että osingot jakautuvat tällöin pienemmän osakemäärän kesken.

Osakkeenomistajien verotuskohtelu

Verotuksen näkökulmasta omien osakkeiden ostaminen voi olla myös verotuksellisesti edullisempaa tietyille osakkeenomistajaryhmille kuin varojen jakaminen osinkojen kautta. Tämä pätee etenkin ulkomaisiin osakkeenomistajiin, koska verotuskohtelu myyntivoiton ja osinkojen verotuksen osalta vaihtelee maittain.

Pääomarakenteen sopeuttaminen

Yhtiön oman pääoman tarve voi vaihdella yhtiön elinkaaren aikana. Yhtiö voi muokata pääomarakennettaan hankkimalla omia osakkeita velkapääomalla ja hankinnan jälkeen kuolettamalla osakkeet. Näin yhtiö velkaantuu ja sen oman pääomanehtoinen varallisuus taseessa pienenee eli yhtiön omavaraisuusaste laskee ja velkaantuneisuusaste kasvaa. Velkapääomasta on yhtiölle suora verohyöty, sillä velkapääomalle maksettava korko on osa yrityksen rahoituskustannuksia ja siten vähentää yhtiön verotettavaa tulosta.

Yritysjärjestelyt

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan käyttää rahoitusvälineenä yrityskaupassa. Omien osakkeiden ostoa voidaan myös käyttää, jos halutaan keventää ostettavan yhtiön tasetta ennen kaupan toteutumista. Tällöin tulisi kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta, että samalla ei käytetä väärin sisäpiiritietoa.

Yritysvaltaukselta suojautuminen

Yhtiö voi käyttää omien osakkeiden ostoa myös suojautumiskeinona yritysvaltaustilanteessa. Kun yhtiö tekee merkittävän määrän ostoja, markkinoilla jo olevien osakkeiden määrä vähenee, joka aiheuttaa markkinoille jäävien osakkeiden kurssinousun. Osakkeen kallistuessa yhtiö ei välttämättä ole enää houkutteleva valtauskohde.

Laimennusvaikutuksen kumoaminen

Jotta yhtiö pystyy antamaan osakkeita optio-oikeuksien omistajille, yhtiö tarvitsee osakkeita. Koska olemassa olevat osakkeenomistajat eivät halua laimentaa omaa omistustaan ja päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, yhtiöt saattavat suosia omien osakkeiden ostoa osakeannin sijaan.

Johdon optio-ohjelmat ja johdon omat osakeomistukset

Yhtiön johtoa palkitaan usein optio-ohjelmilla. Johdon omistamien osto-optioiden arvo laskee yleensä osingonjaon seurauksena. Omien osakkeiden hankkiminen päinvastoin nostaa kurssia. Tämän vuoksi johto saattaa suosia osakkeiden takaisinostoja osinkojen sijaan. Johdon ja osakkeenomistajien intressit varojenjaon suhteen voivat siis olla ristiriidassa keskenään.

Kuten edellä olevat esimerkit osoittavat, omien osakkeiden ostoja voidaan käyttää hyvin joustavasti erilaisiin tarkoituksiin osakeyhtiössä. Nykytilanteessa omien osakkeiden ostot ovat varsin yleisiä suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja ostot ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Tärkeää on huomata, että omien osakkeiden ostot vaikuttavat merkittävästi yhtiön arvoon ja myös osakekurssiin markkinoilla. Koska omien osakkeiden hankintaa koskeva lainsäädäntö on varsin joustavaa ja käyttötarkoituksia on monia, säännösten soveltamisessa korostuu osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen soveltaminen. Omien osakkeiden osto tulee toteuttaa myös siten, että se ei aiheuta poikkeuksellisia markkinaliikeitä.

Mikäli kirjoitus herätti sinussa kysymyksiä, olethan meihin yhteydessä. Palvelemme myös mielellämme kaikissa yhtiökokouksiin liittyvissä asioissa.

Samasta aiheesta
Yritysjärjestelyt ja rahoitus
Yhtiöoikeus
Samalta kirjoittajalta
10. joulukuuta, 2018
Mitä uutta somessa 2019?
14. elokuuta, 2018
Plastiikkakirurgiaa lapsille – Instagram-mainonnan säännöt alaikäisille kohdistetussa markkinoinnissa
14. toukokuuta, 2018
Instagram ei ole mainostajan vapaata kenttää
13. maaliskuuta, 2018
Mitä tehdä, jos mahtava tarjous nettikaupassa on pelkkä hintavirhe?
7. helmikuuta, 2018
Piilomainontaa torjutaan nyt myös Youtubessa
22. syyskuuta, 2017
Kilpailujen järjestämisen pelisäännöt Facebookissa - pakottavaa lainsäädäntöä ja käyttöehtojen vaatimuksia
30. kesäkuuta, 2017
Mega-alennus tuotteesta vai tekaistuja vertailuhintoja ja hatusta vedettyjä alennusprosentteja? – harhaanjohtava markkinointi ja urheiluvälineketjut
15. kesäkuuta, 2017
Karkkilakkoneuvottelut - Ajankohtaisen poliittisen puheenaiheen hyödyntäminen mainoksessa ei tehnyt makeismainoksesta hyvän tavan vastaista
24. maaliskuuta, 2017
Taidevalokuvia Instagramissa vai hyvän tavan vastaista markkinointia?
16. helmikuuta, 2017
Terveystikkareita ja suklaasavukkeita - Lapsiin kohdistuva elintarvikkeiden mainonta ja markkinoinnin hyvä tapa
31. tammikuuta, 2017
Bloggari broileritilalla - ”Yhteistyössä” -teksti ei enää riitä merkkaamaan kaupallista yhteistyötä blogeissa
18. marraskuuta, 2016
Syrjintä on kiellettyä myös elinkeinotoiminnassa
18. lokakuuta, 2016
Sukupuoliroolit jogurttimainoksessa
18. elokuuta, 2016
Blogit eivät ole mainostajan vapaata kenttää
28. kesäkuuta, 2016
Minustako sivutoiminen yrittäjä?
18. toukokuuta, 2016
Osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto voi olla luovuttajalle verovapaata tuloa sukupolvenvaihdoksissa
29. huhtikuuta, 2016
Yhtiön varojenjaossa on otettava huomioon myös yhtiön maksukyky
18. huhtikuuta, 2016
Mitä osakassopimusta laatiessa tulisi miettiä läpi?
31. maaliskuuta, 2016
There is no such thing as free money - Bloggaaminen ja verotus