MyFondia

Privatumo politika

Atnaujinta 2018 m. gegužės 25 d.

Duomenų valdytojas

Fondia Plc (pagrindinė atsakinga šalis)

PL 4

020 7205 400

fondia@fondia.com

ir mūsų grupės įmonės:

Fondia Legal Services AB Fondia Baltic Oü Fondia Lietuva, UAB

(toliu „mes“ arba „Fondia“)

Kontaktinis asmuo su šiuo Registru susijusiems klausimams

privacy@fondia.com

Registro pavadinimas

KLIENTŲ, TIEKĖJŲ IR RINKODAROS REGISTRAS

Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas?

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra mūsų teisėti interesai (pvz. ryšių su klientais valdymas, sąskaitų faktūrų išrašymas), mūsų sudarytos sutarties vykdymas ir (arba) teisinė prievolė.

Tvarkome asmens duomenis tam, kad galėtumėme

·        teikti ir tobulinti savo produktus ir paslaugas tam, kad jie atitiktų mūsų klientų poreikius,

·        įsigyti ir parūpinti paslaugas ir produktus, reikalingus mūsų verslo valdymui,

·        vykdyti savo sutartinius ir kitus pasižadėjimus bei įsipareigojimus,

·        pasirūpinti santykiais su klientais,

·        vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su pinigų plovimo ir savo kliento ar tiekėjo pažinimo reikalavimais,

·        analizuoti ir profiliuoti kliento ar kito duomenų subjekto elgesį,

·        leisti vykdyti elektroninę ir tiesioginę rinkodarą ir

·        teikdami savo paslaugas internetu kreipti reklamą tikslingai.

Duomenis, kurie yra saugomi klientų registre, taip pat naudojame profiliavimo tikslais. Profiliavimas yra vykdomas sukuriant unikalų kliento identifikacijos numerį (ID) arba bylą (pavyzdžiui, slapuką) duomenų subjektui ir saugant šį ID duomenų subjekto įrenginyje. Tai leidžia mums arba mūsų pagalbiniam duomenų tvarkytojui sujungti duomenis, kurie yra sukuriami naudojantis skirtingais produktais bei paslaugomis ir sukurti duomenų subjekto elgesio profilį. Šio profiliavimo tikslas yra nustatyti kliento elgesį rinkodaros tikslais ir tobulinti savo paslaugas tam, kad jos geriau atitiktų mūsų klientų poreikius.

Kokius duomenis mes tvarkome?

Mes tvarkome šiuos savo klientų, tiekėjų ar kitų duomenų subjektų (pavyzdžiui, potencialių klientų ar asmenų, dalyvaujančių mūsų mokymuose) asmens duomenis, susijusius su šiuo klientų, tiekėjų ir rinkodaros registru:

·        Pagrindinę duomenų subjekto informaciją, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data, identifikacijos kodas, kliento kodas, naudotojo vardas ir (arba) kitas identifikatorius, pageidautina kalba;

·        Duomenų subjekto kontaktinę informaciją, pavyzdžiui, el. pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas;

·        Informaciją apie įmonę ir įmonės kontaktinius asmenis, pavyzdžiui, įmonės kodas ir pavadinimas bei kontaktinių asmenų kontaktiniai duomenys;

·        Informaciją apie klientus ir sutartį, pavyzdžiui, informacija apie ankstesnes ir šiuo metu galiojančias sutartis ir užsakymus, susirašinėjimas su klientais ir kitais rekomendacijų davėjais, informacija apie klientų mokėjimus ir kita klientų informacija, kurią klientas pats savanoriškai pateikia mūsų sistemose;

·        Informaciją apie ryšius ir įrenginį, kuriuo naudojasi duomenų subjektas, pavyzdžiui IP adresas, įrenginio ID ar kitas įrenginio identifikatorius ir slapukai;

·        Informaciją apie renginius, kuriuose dalyvauja duomenų subjektas, pavyzdžiui, informacija, susijusi su registracija renginyje (įskaitant duomenis apie mitybą, kurie yra tvarkomi tik asmens sutikimo pagrindu) ir sąskaitų išrašymu;

·        Informaciją, susijusią su duomenų subjekto galimybe nuspręsti dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;

·        Kitą galimą informaciją, kuri yra renkama gavus duomenų subjekto sutikimą.

Iš kur mes gauname duomenis?

Pirmiausia gauname informaciją iš paties duomenų subjekto, institucijų, informaciją apie kreditingumą teikiančių įmonių, kontaktinių duomenų paslaugų teikėjų ir kitų panašių patikimų šaltinių.

Šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais, asmens duomenys gali būti renkami ir atnaujinami remiantis informacija, gaunama iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, laikraščių ir kitų naujienų šaltinių, profesionalios socialinės žiniasklaidos tinklų ir įmonių tinklalapių, bei remiantis informacija, kurią gauname iš institucijų ar kitų trečiųjų šalių laikantis įstatymų ir norminių teisės aktų. Šios rūšies duomenys yra atnaujinami rankiniu būdu arba automatinėmis priemonėmis.

Kam mes atskleidžiame duomenis ir ar mes perduodame duomenis už ES ir EEE ribų?

Šiame klientų, tiekėjų ir rinkodaros registre esančią informaciją atskleidžiame savo bendradarbiavimo partneriams, kurie vykdo rinkodarą ir organizuoja kampanijas bei renginius kartu ar mūsų vardu, ir kurie laiko save duomenų valdytojais, o ne duomenų tvarkytojais, dirbančiais mūsų vardu (tai – socialinės žiniasklaidos įmonės ir reklamos tinklai). Kitais atvejais, neatskleidžiame informacijos kitoms šalims, išskyrus atvejus, kai privalome tai padaryti pagal teisės aktus arba institucijų nurodymu.

Tvarkome informaciją patys ir pasitelkiame pagalbinius duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis mūsų vardu (šiuo metu galiojantį mūsų pagalbinių duomenų tvarkytojų sąrašą galima rasti čia: pagalbiniai duomenų tvarkytojai). Mes perdavėme savo IT valdymo ir savo klientų bei rinkodaros sistemų priežiūrą išoriniams paslaugų teikėjams, kurių serveriuose yra saugomi asmens duomenys.

Vykdydami savo veiklą perduodame asmens duomenis už ES / EEE ribų. Perduodami asmens duomenis įsitikinsime, kad tie duomenys bus apsaugoti pagal galiojančius privatumą reglamentuojančius teisės aktus, pasinaudodami ES Komisijos pavyzdiniais straipsniais arba užtikrindami, kad duomenų importuotojas priklauso Privatumo apsaugos sistemai.

Kaip naudojame slapukus savo tinklalapyje?

Mūsų tinklalapyje yra naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos tinklalapio valdymo ir tobulinimo, naudotojo patirties gerinimo ir analizavimo bei mūsų ir mūsų partnerių paslaugų reklamos nukreipimo tikslais. Jei lankotės mūsų tinklalapyje ir Jūsų naršyklės nustatymai leidžia slapukus, laikome, kad sutinkate su slapukų naudojimu mūsų tinklalapyje.

Naudodama slapukus „Fondia“ gali rinkti informaciją, pavyzdžiui, apie tai, iš kurio tinklalapio naudotojas pateko, kokiuose puslapiuose naudotojas naršo ir kada, kokia žiniatinklio naršyklė naudotojas naudojasi ir koks yra įrenginio IP adresas.

Paprastai naudojame informaciją, kurią surenka slapukai, šiais tikslais:

Reikalingi slapukai ir paslaugų teikimas: Slapukai yra būtini tam, kad tinkamai veiktų mūsų tinklalapis ir jie užtikrina gerą naudotojo patirtį. Šie slapukai nerenka informacijos, kuri leistų identifikuoti naudotoją.

Slapukai, kurie gerina tinklalapį: Sekdami šių slapukų naudojimą galime pagerinti savo tinklalapio veikimą. Pavyzdžiui, gauname tokią informaciją apie tai, kurios mūsų tinklalapio dalys yra populiariausios, kokiuose tinklalapiuose naudotojai naršo po to, kai išeina iš mūsiškio, kokiuose tinklalapiuose jie naršė prieš patekdami pas mus bei kiek laiko jie praleidžia naršydami mūsų tinklalapyje. Taip pat gauname informaciją, kuriuos straipsnius, puslapius ir skelbimus tinklaraščiuose, vartotojai skaito dažniausiai (kad žinotume, kokios temos yra populiarios).

Socialinė žiniasklaida ir tikslinė reklama: Naudodami šiuos slapukus galime kiek įmanoma labiau pritaikyti tinklalapio turinį asmeniniams poreikiams, ir tokiu būdu, pavyzdžiui, rodyti tikslinę reklamą ir turinį, atsižvelgiant į kliento ankstesnį elgesį. „Fondia“ naudoja reklamos slapukus, kuriuos valdo trečiosios šalys, tam, kad galėtų pristatyti savo produktus tiek savo tinklalapyje, tiek trečiųjų šalių svetainėse. Galite išjungti kai kuriuos trečiųjų šalių reklamos slapukus jų tinklalapių nustatymuose.

Mūsų tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius, produktus ir paslaugas bei taip vadinami trečiųjų šalių bendruomenės papildiniai (pavyzdžiui, LinkedIn ir Twitter). Trečiųjų šalių papildiniai, integruoti su „Fondia“ tinklalapiu, yra įkeliami iš trečiųjų šalių serverių, taigi, trečioji šalis gali įdiegti savo slapukus naudotojo įrenginyje. Šioms trečiųjų šalių paslaugoms ir taikomosioms programėlėms, kurios yra siūlomos „Fondia“ tinklalapyje, yra taikomos tų trečiųjų šalių privatumo politikos arba pranešimai. Rekomenduojame susipažinti su tomis trečiųjų šalių privatumo politikomis arba pranešimais.

Jūs galite peržiūrėti esamus slapukų nustatymus savo žiniatinklio naršyklėje. Jei pageidaujate, galite pakeisti slapukų naudojimo nustatymus pakeisdami savo žiniatinklio naršyklės nustatymus tokiu būdu atsisakydami slapukų saugojimo savo įrenginyje. Kai kuriais atvejais dėl to kai kuriuose tinklalapiuose naršymas gali sulėtėti arba gali būti apribotas patekimas į kai kuriuos tinklalapius. Dalį slapukų mūsų tinklalapyje valdo trečiosios šalys ir jūs galite pasinaudoti šių trečiųjų šalių priemonėmis tam, kad atsisakytumėte šių slapukų naudojimo.

Slapukų saugojimo terminas priklauso nuo slapuko rūšies. Sesijos slapukų terminas pasibaigia iš karto, kai uždarote žiniatinklio naršyklę. Paprastai nuolatinių slapukų terminas yra nuo dviejų mėnesių iki poros metų.

Kaip mes saugome duomenis ir kiek laiko mes juos saugome?

Informacija yra renkama duomenų bazėse, kurios yra apsaugotos ugniasienėmis, slaptažodžiais ir kitomis techninėmis priemonėmis. Duomenų bazės ir jų atsarginės kopijos yra rakinamose patalpose ir prie jų gali prieiti tik tam tikri iš anksto nurodyti asmenys. Sistemose, kuriose yra saugomi asmens duomenys, kiekvienas naudotojas turi asmeninį naudotojo vardą ir slaptažodį.

Saugome duomenis tol, kol būtina duomenų tvarkymo tikslais. Asmens duomenys klientų ir rinkodaros registre yra ištrinami pasibaigus senaties terminui pareikšti ieškinį dėl santykių su klientu ar paslaugos. Pagal nutylėjimą šis terminas yra dešimt (10) metų. Su rinkodaros veikla susiję duomenys yra tvarkomi iki tol, kol gaunamas pranešimas.

Reguliariai įvertiname būtinybę saugoti duomenis atsižvelgdami į taikytinus teisės aktus. Be to, imamės pagrįstų veiksmų tam, kad užtikrintumėme, jog registre nebus saugomi jokie nesuderinami, pasenę ar netikslūs asmens duomenys atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslą. Taisome ir triname tokius duomenis nedelsiant.

Kokios yra Jūsų kaip duomenų subjekto teisės?

Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi šiame registre, ir teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti tuos duomenis. Taip pat turite teisę atšaukti savo sutikimą, kai tvarkome Jūsų duomenis sutikimo pagrindu.

Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (kuris yra taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.), Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi arba prašyti apriboti duomenų tvarkymą bei pateikti skundą priežiūros institucijai.

Turite teisę nesutikti dėl profiliavimo ir kitokio Jūsų duomenų tvarkymo dėl konkrečių asmeninių priežasčių, kai duomenys yra tvarkomi mūsų teisėtų interesų pagrindu. Pateikdami reikalavimą turėtumėte apibūdinti konkrečią situaciją, kurioje nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi. Pagal įstatymus, galime atsisakyti tenkinti tokį prašymą.

Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada nemokamai paprieštarauti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ir profiliuojami, kai tai yra susiję su tiesiogine rinkodara.

Visi prašymai ir reikalavimai dėl šioje dalyje minimų klausimų turi būti pateikiami raštu „Kontaktinis asmuo su šiuo Registru susijusiems klausimams“ dalyje nurodytu adresu.

Šios Privatumo politikos pakeitimai

Jeigu pakeisime šią privatumo politiką, pakeistą dokumentą paskelbsime savo tinklalapyje nurodydami pakeitimo datą. Jei pakeitimai yra svarbūs, jus apie tai informuoti galime ir kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, išsiųsdami el. laišką arba savo pagrindiniame puslapyje paskelbdami biuletenį. Rekomenduojame Jums kartais peržiūrėti šią privatumo politiką tam, kad būtumėte tikri, jog žinote apie bet kokius padarytus pakeitimus.