MyFondia VirtuellaJuristen

Arbetsrätt

Vi företräder arbetsgivare vid arbetsrättsliga tvister. Det ger oss en insyn som är värdefull för våra kunder både i en process och vid förhandlingar med facket. Därutöver upprättar vi regelbundet såväl anställningsavtal som incitamentsprogram för anställda.

Anställningsavtal
Det är svårt att överdriva anställningsavtalets betydelse, av flera anledningar. Förutom att reglera anställningens form och innehåll kan det vara minst lika viktigt att säkerställa att kunder, känslig information och immateriella rättigheter stannar i bolaget. Ett genomtänkt anställningsavtal är med andra ord en trygghet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Läs mer
Konkurrensklausul
Genom att föra in en konkurrensklausul i anställningsavtalet kan du begränsa den anställdes rätt att bedriva konkurrerande verksamhet, även för tiden efter anställningens upphörande.

Läs mer
Uppsägning
Hanteringen av uppsägnings- och avskedssituationer kräver bra rutiner. Trots saklig grund för uppsägning såsom arbetsbrist finns ett antal minor i LAS som innebär risk för att arbetstagare kan utkräva allmänt skadestånd. Det kan bero på att uppsägningen gjorts muntligt, förhandling inte skett med facket m.m.

Läs mer
Anställningsformer
Funderar du på att anställa? Att nyanställa är i många fall en förutsättning för företagets expansion. Då de olika anställningsformerna har sina för- och nackdelar, särskilt när det kommer till anställningens upphörande, är det därför fördelaktigt att som företagare ha kunskap om vilket utbud som finns. Formerna som vi tar upp här – tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning – är de vanligaste i svensk rätt.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!