MyFondia VirtuellaJuristen

Återförsäljaravtal – säkerställ ett smidigt samarbete

Återförsäljaren är någon som köper produkter i eget namn, från exempelvis en leverantör eller en tillverkare, i syfte att sälja vidare dessa för egen räkning.  För att samarbetet mellan nämnda parter ska fortsätta smidigt och på lång sikt är det en fördel att i ett återförsäljaravtal reglera villkoren för samarbetet.

Priser och ersättning

Ersättningen till återförsäljaren utgår inte i provision, utan i den vinst återförsäljaren gör vid själva vidareförsäljningen. Ju högre vinstmarginal, desto större vinst i regel.

I detta sammanhang måste poängteras att leverantören inte under några omständigheter, genom ett återförsäljaravtal eller på annat sätt, får tvinga en återförsäljare att sälja produkterna till ett bestämt pris – det är ett brott mot konkurrenslagen. Det är däremot inte förbjudet för leverantörer att lämna rekommenderade försäljningspriser, eller cirkapriser, som fungerar som vägledning för återförsäljarna. På samma sätt är det givetvis tillåtet för återförsäljarna att följa cirkapriserna.

Övriga regler i återförsäljaravtal

Både agenter och kommissionärer skyddas av tvingande regler, men återförsäljaren saknar sådana skyddsregler helt och hållet. Därför är det viktigt att man i sitt återförsäljaravtal, i den mån man vill att återförsäljaren ska ha vissa skyddsgarantier, formulerar vad ett sådant skydd ska bestå i. Dessutom bör man i ett återförsäljaravtal reglera samarbetets övergripande frågor såsom produkternas inköpspris, leveransvillkoren och vem som står för eventuella fel i produkterna.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!